Διαθέτουμε τα πιό σύγχρονα ηλεκτρονικά
συστήματα παρακολούθησης.


• Εξοπλισμένα οχήματα
• Εξοπλισμός Επιτήρησης
• Εξοπλισμός Ασφάλειας Επικοινωνιών
• Ηλεκτρονικά Μέσα Παρακολούθησης & Επικοινωνιών

Επάνδρωση
Η υπηρεσία μας είναι επανδρωμένη, με άνδρες
και γυναίκες εκπαιδευμένους στην Αγγλία και την Αμερική καθώς και με τέως αξιωματικούς ασφαλείας.


Συνεργασίες
Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες υπηρεσίες στο εξωτερικό.