• Παρακολουθήσεις, φωτογραφήσεις,
βιντεοσκοπήσεις (και τη νύχτα).
• Έρευνες προγαμιαίες, μοιχείας, κλοποιμαίων, οφειλετών.
• Προστασία, ανηλίκων από ναρκωτικά, ατόμων, οικειών.
• Συλλογή δικαστικών στοιχείων, μαρτυρυκών καταθέσεων.
• Εξιχνιάσεις εγκλημάτων, εμποροβιομηχανικά, κληρονομικά.
• Συλλογή απόρρητων πληροφοριών.
• Φύλαξη ατόμων, οικειών.
• Έρευνα Κινητών Τηλεφώνων
•Παρακαλούθηση Ατόμων με GPS

Πρόσθετες Υπηρεσίες

• Πωλήσεις και ενοικιάσεις συστημάτων
ασφαλείας και παρακολούθησης.

• Διαθέτουμε σχεδόν το σύνολο
του υπερσύγχρονου εξοπλισμού
μας προς ενοικίαση.